Pia Bergmann

statsviter. Hun har skrevet masteroppgave om temaet i artikkelen. Den er en nedkortet og bearbeidet versjon av hennes tilsvarende artikkel i NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk nr. 1, 2015.