Tor Bukkvoll

Seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)