Tora Skodvin

er professor i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap , UiO.