Sejla Pehlivanovic

Vitenskapelig assistent

Sejla Pehlivanovic er vitenskapelig assistent hos NUPI. Hun er en del av Preventing Violent Extremism in the Balkan og MENA (PREVEX)-prosjektet, og del av Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

Sejla fullførte sin mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2021, mens hun var masterstipendiat ved NUPI. Sejla har også en bachelorgrad i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo (2019), og har tidligere utført feltarbeid i Sør-Afrika og Bosnia-Hercegovina. Hennes forskningsinteresser inkluderer voldelig ekstremisme, sosiale bevegelser, nasjonsbygging på Vest-Balkan og migrasjon.


Utdanning

2019-2021 Mastergrad, Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO)

2016-2019 Bachelorgrad, Utviklingsstudier, Universitetet i Oslo (UiO)

2018 Julien J. Studley Graduate Program in International Affairs, The New School, New York

Arbeidserfaring

2021- Masterstudent, NUPI

2020 Praktikant, Abelia

Publikasjoner Alle publikasjoner

Artikler Alle artikler