Development Assistance and Root Causes of Migration: A Risky Road to Unsustainable Solutions

Rapport
PISMReport.png
Summary:

I kjølvannet av migrasjonshåndteringskrisen i 2015 erklærte både EU og flere europeiske stater at de ville bruke utviklingsbistand mer strategisk for å håndtere de grunnleggende årsakene til migrasjon. Sluttrapporten fra MiDeShare-prosjektet, et felles toårig forskningsprosjekt av Polish Institute of International Affairs (PISM) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), tar opp to sentrale spørsmål: For det første, kan bistand adressere de grunnleggende årsakene til migrasjon, og for det andre, har EU og europeiske land som Norge og Polen endret retningen på bistand siden 2015? Ved å gjennomgå forskningen som allerede er publisert i vårt fellesprosjekt, vil vi oppsummere både det vi vet og på hvilke områder det trengs ny forskningsbasert kunnskap.

  • Published year: 2021
  • Full version:
  • Publisher: Polish Institute of International Affairs
  • Page count: 15
  • Language: Engelsk
  • URL 1: https://pism.pl/publications/development-assistance-and-root-causes-of-migration-a-risky-road-to-unsustainable-solutions
  • URL 3: