Stein Oluf Kristiansen

Forsker

Stein Kristiansen er professor på Handelshøyskolen ved UiA. Han har en bistilling ved NUPIs forskningsgruppe for klima og energi, der han jobber spesielt med overgangen til fornybar energi i Sørøst-Asia. Kristiansen er også gjesteprofessor ved Gadjah Mada University i Indonesia. Han underviser i utviklingsøkonomi og forsker spesielt på temaer relatert til styresett og innovasjon. Hans doktorgrad er fra Norges Handelshøyskole.


Utdanning

1987 Dr. Oecon., Norges Handelshøyskole (NHH) 

1984 Cand. Merc., Norges Handelshøyskole (NHH) 

1982 Cand. Polit., Universitetet i Bergen (UiB)

Arbeidserfaring

2010- Honorary Professor, Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University (UGM), Indonesia 

2002- Professor, Institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder (UiA) 

1989-2002 Førsteamanuensis, Utviklingsstudiet, Høyskolen i Agder 

1987-1989 Seniorforsker, Agderforskning 

1983-1987 Stipendiat, Norges Handelshøyskole (NHH) 

1980-1982 Studentstipendiat. Chr. Michelsens Institutt, DERAP, Bergen

Artikler Alle artikler

  • Klima og energi
    24. jan. 2022

    Hvordan utvikler det internasjonale klimaregimet seg? Hvilke konsekvenser har klimapolitikk og overgangen til fornybar energi for internasjonal polit1

    Renewable energy Workers walk between photovoltaic panels at the Benban plant in Aswan Egyp photo Scanpixt_cropped.jpg