Hopp til innhold
NUPI skole

Forskere

Tobias Etzold
Forskere

Tobias Etzold

Seniorforsker

Tobias Etzold (PhD) er seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han jobber hovedsakelig som prosjektleder for CLIMARCS...

 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU
Viljar Haavik
Forskere

Viljar Haavik

Stipendiat

Viljar Haavik er stipendiat tilknytta Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling, som ein del av forskingsprosjektet Sårbare stater, statsbyg...

 • Terrorism and extremism
 • Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Terrorism and extremism
 • Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Insurgencies
Wrenn Yennie Lindgren
Forskere

Wrenn Yennie Lindgren

Seniorforsker

Wrenn Yennie Lindgren er seniorforsker og leder for NUPIs forskningssenter på Asia (NCAR). Hun er også tilknyttet forsker ved Utrikespolitiska ins...

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Asia
 • The Arctic
 • Energy
 • Oceans
 • International organizations
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Asia
 • The Arctic
 • Energy
 • Oceans
 • International organizations
Øystein Solvang
Forskere

Øystein Solvang

Vitenskapelig assistent

Øyvind Svendsen
Forskere

Øyvind Svendsen

Seniorforsker

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Hovedtema i forskningen hans er utenrikspolitikk, dip...

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • International organizations
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • International organizations
 • The EU
81 - 85 av 85 oppføringer