Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Øystein Solvang

Vitenskapelig assistent
cN9KrwfJ_400x400.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Deterrence and (Re)assurance in the High North – Finland and Norway Compared

- Finland og Norge er begge nabostater til Russland og har lignende avskrekkings- og forsvarsstrategier. - Finlands geopolitiske posisjon som en nabostat er hovedsakelig definert av den lange landegrensen til Russland, og Norge er i større grad en maritim nabostat. - Norge grenser til det russiske militærkomplekset i nord, og har en mer beskyttet strategisk dybde lengre sør som er viktige bakområder for støtte til militære operasjoner i hele den nordiske regionen. - Geografi er en faktor som påvirker Norge og Finlands forskjellige tilnærminger til utenlandsk militær aktivitet nær grensen til Russland. I tillegg er nærhet til russiske kjernefysiske styrker og testområder viktige faktorer.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
Screenshot 2024-02-23 at 10.49.27.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Finland and Sweden’s Path Towards NATO

Mislykket avskrekking og krigsutbruddet i Ukraina bør være en vekker for de nordiske regjeringene. De bør skape mer robust og samordnet avskrekking og forsvar på tvers av regionen. For å sikre sikkerhet og stabilitet bør alle statene på den Russlands nordvestlige flanke bygge opp den regionale agendaen for samordnet taktisk og operasjonelt forsvarssamarbeid ytterligere, skriver Per Erik Solli og Øystein Solvang.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
Finland and Swedens path towards NATO.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Kronikk: Fem nordiske land ser USA nå som sikkerhetsgarantist

Bare hvis Finland og Sverige blir medlemmer av Nato, vil hele Norden være en del av et helhetlig og robust regime for avskrekking, skriver Per Erik Solli og Øystein Solvang i denne kronikken.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
Kronikk fem nordiske land.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner

Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser.

I midten av mai skjer det en rekke avklaringer i begge våre naboland som kan lede til en felles annonsering om ønsket NATO medlemskap. Dersom Finland og Sverige sender en formell NATO-søknad, vil det utløse en todelt prosess. Sikkerhetsgarantien i NATO-traktatens Artikkel V er ikke gyldig før samtlige 30 medlemsland har ratifisert søknaden, og tiltak for å beskytte Finland og Sverige i mellomfasen er drøftet med NATO, USA og europeiske stormakter. Finsk og svensk medlemskap vil være en historisk styrking av NATO, både politisk og militært. Å inkludere Finland og Sverige i NATO vil føre til omfattende endringer i norsk forsvarsplanlegging og totalforsvarskonsept.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
Screenshot 2022-05-24 at 14.38.09.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser.

Finsk og svensk NATO-medlemskap vil ikke bare bety mye for Norden, men vil være en historisk styrking av NATO, både politisk og militært. Det skriver Øystein Solvang og Per Erik Solli i denne policy briefen.
NATO-sweden-finland_system_toppbilde.jpeg
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Fem nordiske land ser USA nå som sikkerhetsgarantist

Bare hvis Finland og Sverige blir medlemmer av Nato, vil hele Norden være en del av et helhetlig og robust regime for avskrekking, skriver Per Erik Solli og Øystein Solvang i denne kronikken.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
Svenske forsvaret på NATO øvelse Cold Response_cropped.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Nordic Airpower Cooperation and Finland’s F-35 decision: Towards a New Era?

De nordiske luftforsvarene har et tett samarbeidet, som særlig tiltok etter at Russland rustet opp militært og endret operasjonsmønsteret fra rundt 2007-2008. Etter 2014 har det også vært en økende sikkerhets- og forsvarspolitisk integrasjon i Norden, men som en del av det generelle vestlige samarbeidet og ikke et alternativt spor. Her spiller det nordiske luftforsvarssamarbeidet en sentral rolle, samtidig som politisk og militær integrasjon har åpnet for ytterligere samarbeid. Ordningen for regelmessig grensekryssende jagerflytrening er en viktig del av luftforsvarssamarbeidet, ved siden av multinasjonale taktiske og fellesoperative øvelser. Fly fra USA, Canada og flere europeiske land deltar i noen av aktivitetene. Etter hvert som de nordiske landene tar i bruk nye generasjons jagerfly og andre nye luftmaktssystemer vil samarbeidet endre form. Men grunnet dets betydning på både taktisk og strategisk nivå vil regionalt luftmaktssamarbeid vedvare i årene som kommer innenfor rammen av det europeiske og transatlantiske forsvarssamarbeidet. Finske myndigheter har besluttet å anskaffe 64 F-35 Lightning II femte generasjon kampfly til å erstatte dagens flåte av F/A-18 Hornet. Norskutviklede Joint Strike Missile er en del av anskaffelsen. Finland vil med dette operere en av de største F-35-flåtene i Europa og samme flytype som det norske og danske luftforsvaret. Det svenske forsvaret vil i fremtiden ha omtrent 100 Gripen 4,5 generasjon kampfly ved å kjøpe 60 nye Gripen E kampfly og oppgradere circa 40 fly i dagens flåte. Svensk forsvarsindustri deltar i utviklingen av det britiske sjette generasjon kampflyet Tempest som er planlagt å innføre etter 2035. Anskaffelsen av F-35 og moderniseringen av den svenske kampflyparken vil føre til at nordiske land vil være viktige bidragsytere til moderne europeisk luftmakt.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regioner
 • Norden
NordicAirpowerCooperationAndFinlandsF-35Decision.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regioner
 • Norden
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Nordisk flysamarbeid og Finlands F-35-avgjørelse: Mot en ny æra?

Finnenes jagerflykjøp styrker det nordiske luftmaktssamarbeidet, ifølge en ny policy brief.
 • Forsvar
 • Norden
finnish-jets_system_toppbilde.png
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg