Jørn Rune Buljo

Konsulent

Jørn Rune Buljo jobber som konsulent i kommunikasjonsavdelingen. Han har studert medier og kommunikasjon ved Alta videregående skole, har erfaring som journalist, og var tidligere lærling på NUPI.


Utdanning

2021- Medier og kommunikasjon, OsloMet

2015-2018 Medier og kommunikasjon, Alta videregående skole

Arbeidserfaring

2019-2021 Lærling, NUPI

2015-2019 Journalist i Altaposten

Artikler Alle artikler

  • Kommunikasjonsavdelingen
    3. jan. 2022

    Kommunikasjonsavdelingens kjerneaktiviteter er publisering, seminarer, konferanser, bibliotektjenester, mediekontakt, skolerettet virksomhet og, utvi1