Alf Håkon Hoel

Professor i havrett og -politikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet