Anders C. Sjaastad

Seniorforsker emeritus

Arbeider med trekantforholdet Kina-Japan-USA. Har også vært involvert i arbeidet med piratvirksomhet og sjøsikkerhet.


Utdanning

1969 Mag. art., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1998- Forsker, NUPI

1986-1997 Stortingsrepresentant

1981-1986 Forsvarsminister

1970-1981 Informasjonssjef/Forsker, NUPI