Daniel Paz Rossebø

Tidligere ansatt

Daniel var masterstudent på Universitetet i Oslo og var underlagt Forskningsgruppen for Sikkerhet og Forsvar våren 2023.