Íris Andradóttir

Tidligere ansatt

Íris var masterstudent ved Universitetet i Oslo og tilknyttet forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.