Silje Nyrud

Tidligere ansatt

Silje Nyrud var ansatt som masterstudent ved NUPI og er en del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.