Hopp til innhold
NUPI skole
Et amerikansk og et ukrainsk militært fartøy krysser Svartehavet ved siden av hverandre
Foto: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Forskningsprosjekt

Black Sea: Militarization, Frozen Conflicts and Hybrid Warfare

Svartehavet: Militarisering, frosne konflikter og hybrid krigføring

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • EU

Målet med dette prosjektet som gjennomføres i samarbeid mellom NUPI og New Strategy Center, den ledende rumenske tenketanken, er å analysere hovedtrekk ved russisk politikk i Svartehavsregionen der Russland møter den institusjonaliserte Vesten – EU og NATO. Dette prosjektet belyser hvordan Russland definerer sine strategiske mål i Svartehavsregionen og hvilke maktinstrumenter som brukes av Russland for å projisere sin makt i denne regionen og oppnå sine målsetninger.

Fokuset her er på hvilke effekter russisk militarisering i regionen har for sikkerhet, på hvordan Russlands forholder seg til frosne konflikter i regionen og hvordan Russland bruker hybride maktinstrumenter i denne geografiske konteksten som har fått fornyet oppmerksomhet etter at Russland besluttet å starte en fullskala krig mot Ukraina i Februar 2022. Selv om dette prosjektet setter søkelys på Russlands mål og maktpraksiser i Svartehavsregionen, er dets funn svært relevante ettersom de utfyller andre studier som undersøker Russlands strategiske oppførsel i andre områder og regioner, inkludert i nordområdene.

Gjennomføringen av dette prosjektet gir derfor ikke bare et mer nyansert og fullstendig bilde av hvordan Russland definerer sine strategiske mål og hvilke maktinstrumenter som brukes av Russland i regionen, men er også relevant for nasjonale og internasjonale beslutningstakere som må finne svar til både gamle og nye sikkerhetsutfordringer som dukker opp i regionen og i den bredere europeiske og transatlantiske konteksten.

Prosjektleder

Jakub M. Godzimirski
Forsker I

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • EU

Prosjektleder

Jakub M. Godzimirski
Forsker I