Black Sea: Militarization, Frozen Conflicts and Hybrid Warfare (BLACKSEA)

2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Svartehavet: Militarisering, frosne konflikter og hybrid krigføring

Målet med dette prosjektet som gjennomføres i samarbeid mellom NUPI og New Strategy Center, den ledende rumenske tenketanken, er å analysere hovedtrekk ved russisk politikk i Svartehavsregionen der Russland møter den institusjonaliserte Vesten – EU og NATO. Dette prosjektet belyser hvordan Russland definerer sine strategiske mål i Svartehavsregionen og hvilke maktinstrumenter som brukes av Russland for å projisere sin makt i denne regionen og oppnå sine målsetninger.

Fokuset her er på hvilke effekter russisk militarisering i regionen har for sikkerhet, på hvordan Russlands forholder seg til frosne konflikter i regionen og hvordan Russland bruker hybride maktinstrumenter i denne geografiske konteksten som har fått fornyet oppmerksomhet etter at Russland besluttet å starte en fullskala krig mot Ukraina i Februar 2022. Selv om dette prosjektet setter søkelys på Russlands mål og maktpraksiser i Svartehavsregionen, er dets funn svært relevante ettersom de utfyller andre studier som undersøker Russlands strategiske oppførsel i andre områder og regioner, inkludert i nordområdene.

Gjennomføringen av dette prosjektet gir derfor ikke bare et mer nyansert og fullstendig bilde av hvordan Russland definerer sine strategiske mål og hvilke maktinstrumenter som brukes av Russland i regionen, men er også relevant for nasjonale og internasjonale beslutningstakere som må finne svar til både gamle og nye sikkerhetsutfordringer som dukker opp i regionen og i den bredere europeiske og transatlantiske konteksten.