Foto: David Hellmann/Unsplash

Critical infrastructure protection and communication thereof: the case of the Baltic states and Norway (CIICPP)

2019 - 2021 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Prosjektet tar sikte på å forklare hvorfor kritisk infrastruktur er viktig for samfunnsutvikling i de tre baltiske land (Latvia, Litauen og Estland) og i Norge.

Dette prosjektet skal også bidra til økt bevisthet blant beslutningstakere som arbeider med infrastrukturrelaterte problemstillinger, blant publikum og i nasjonale medier. Målet med prosjektet er å gjennomføre en komparativ analyse av tilnærminger til kritisk infrastruktur adoptert av statlige institusjoner og private eiere og sammenlikne hvorvidt disse tilnærminger svarer til forventninger beboere i disse fire land måtte ha.

Program

Prosjektet er finansiert av the Fund for Bilateral Relations of the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Styring  Energi  EU  Europa  Cyber
Deltakere

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Eksterne

Prosjektleder for hele prosjektet er Andris Sprūds, Latvian Institute of International Affairs. Prosjektleder på NUPI er Jakub Godzimirski.

Øvrige eksterne deltakere: 

  • Evija Vagale
  • Maris Andzans, Latvian Institute of International Affairs, Latvia
  • Ramon Loik, Ivo Juurvee, International Centre for Defence and Security (ICDS), Tallinn, Estonia
  • Ramunas Vilipisauskas, Vilnius University, Lithuania