Equinor – NUPI Political and Security Risk Forum

2014 - 2020 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Equinor-NUPI Political and Security Risk Forum er et samarbeid mellom Equnior og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Equinors kunnskapsbase innen politisk risiko og sikkerhetstrusseler.

Hensikten er å tolke varselstegn, vurdere trussler mot bedrifter og andre interesser, og forstå sammenhengen mellom geopolitiske utviklinger og endringer i det politiske, sikkerhetsmessige, og soiso-økomnomiske området. Forumet vil organisere nettverksmøter og arbeidsseminarer med ulike tema og både norske og utenlandske eksperter blir invitert til å delta.

Finansieringskilde

Equinor