EU security and third countries: EU, UK and Norway

2017 - 2018 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
I dette prosjektet skal NUPI i samarbeid med andre ledende europeiske eksperter kartlegge og analysere pågående utviklinger i EU innen utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for disse utviklingene, og å undersøke potensialet for at tredjeland i større grad kan involveres. Mer spesifikt ønsker vi å etablere politiske og juridiske begrensninger, samt muligheter knyttet til samarbeid mellom EU og tredjeland på feltet. Vi vil undersøke både formelle og uformelle samarbeidsformer, i tillegg til kostnadene og fordelene et slikt samarbeid med Norge (og andre tredjepartsland) vil ha for EU. I denne sammenheng vil det bli lagt vekt på diskusjonen om et potensielt sikkerhetssamarbeid mellom Storbritannia og EU, og mulige implikasjoner dette vil ha for Norge.

Finansieringskilde

Norwegian Ministry of Foreign Affairs/Utenriksdepartementet

Artikler

News
Bildet viser Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide som tar Federica Mogherini, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, i hånden.

Norges samarbeid med EU – 4 veier videre

February 28, 2019

Kan Norge dra nytte av tettere samarbeid med EU om utenriks- og sikkerhetspolitikk?

Publikasjoner

Publication : NUPI Report

Norway and the changing Common Foreign and Security Policy of the European Union

2019
  • Christophe Hillion
For decades, Norway has cooperated with the European Union in matters of foreign policy, security and defence. It has thus participated in EU civilian ...
Temaer
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU
Deltakere

Christophe Hillion

Tidligere ansatt (bistilling)

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Arrangementer