Follow the money: the role of cross-border networks in natural resource extraction, stolen assets recovery, and tax havens and the regulation of cr... (FOLLOW)

2014 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: 233823/H30
Forskningsprosjekt
Dette forskningsprosjektet vil studere i detalj den formelle og uformelle reguleringen av flyten av naturressurser og andre kilder til velstand på tvers av nasjonale grenser, med et spesielt fokus på nettverkene involvert i denne virksomheten.

Naturressurser er i økende grad av stor betydning som inntektkilde for afrikanske land. Imidlertid strever også afrikanske stater med å få på plass det institusjonelle rammeverket som er nødvendig hvis de både skal få de inntektene de har krav på og for at utviningen skal finne sted på en kommersiell, miljømessig og sosialt ansvarlig måte.

Videre er det blitt klart at Afrika taper større inntekter som følge av kapital flukt enn hva kontinentet mottar i bistand. Dette har ført til økende oppmerksomhet rundt fenomenet kapital flukt, men til nå har denne forskningen i liten grad fokusert på samhandlingen mellom det internasjonale nivået og det nasjonale nivået og de grenseoverskridene nettverkene som muliggjør dette. 

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

NORGLOBAL/TaxCapDev