Bildet viser en journalist i Tunisia

JOURNALISTIKK ETTER DEN ARABISKE VÅREN: Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene? Det er hovedspørsmålet i dette forskningsprosjektet.

Foto: NTB Scanpix

Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

2017 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

Kombinasjonen av politiske omveltninger og endringer i mediebransjen på grunn av ny teknologi har satt det sosiale og politiske samholdet i den arabiske verden på prøve. Prosjektet undersøker hvordan yrkesjournalister i Tunisia og Libanon forsterker eller letter de interne spenningene gjennom sin fortolkning av forvirrende og omstridte begivenheter. 

Prosjektet tar mål av å gi kontekst-tilpasset forståelse av journalisme i Tunisia og Libanon samt å analysere dens politiske rolle. Vi bygger på en antakelse om at journalisme spiller en viktig rolle i menneskers forståelse av omgivelsene når samfunnet gjennomgår dramatiske endringer. Usikre tider rokker ved etablerte fortolkningsrammer og øker medias mulighet til å forme innbyggernes bevissthet. Prosjektet studerer journalisme som fortolkende fellesskap og fokuserer på aktører som setter dagsordenen og leder det offentlige ordskiftet. 

Forskningen bygger på en kombinasjon av feltobservasjoner og tekstanalyse, med vekt på den politiske konteksten og de journalistiske fellesskapene som tekstene har røtter i. Vi sammenlikner dekningen i ulike kanaler (TV, redigerte nettmedier og aviser) og undersøker effekten av amatørjournalistikk – såkalt «citizen journalism». Prosjektet benytter fokusgruppeintervjuer for å analysere hvordan journalistisk fortolkning påvirker mottakerne.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), under programmet FRIPRO.


Artikler

– Hver gang du kjøper en journalist, provoserer du en annen

March 16, 2023

– I den grad folk har et bilde av at alle journalister kjemper for demokrati og står opp mot myndighetene, så må det legges vekk. Journalistenes rolle er mye mer kompleks, sier NUPI-forsker Kjetil Selvik.

Årets fredspris går til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres arbeid for journalistisk frihet. – Denne tildelingen har brodd mot autoritære regi...

October 8, 2021

Årets fredspris går til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres arbeid for journalistisk frihet. – Denne tildelingen har brodd mot autoritære regimer, sier Sverre Lodgaard til NRK.

News
Journalister demonstrerer og holder opp plakater i Tunisia.

Korleis taklar journalistar i Midtausten politisk press?

May 3, 2021

Over heile verda blir medium og journalistar nytta som politiske reiskap av både medieeigarar og lobbyistar. Korleis taklar dei det? Eit NUPI-prosjekt har undersøkt medium og journalistar i Tunisia og Libanon. 

Publikasjoner

Publication : Academic article

Hybrid Media and Hybrid Politics: Contesting Informational Uncertainty in Lebanon and Tunisia

2021
This paper investigates the dynamic relationship between hybrid media and hybrid politics in Lebanon and Tunisia. While previous research on the media ...
Publication : Academic article

Journalism under instrumentalized political parallelism

2021
Media systems where political parallelism co-exists with political clientelism have contradictory influences on journalistic practices. Journalists are ...
Publication : Academic article

Debating terrorism in a political transition: Journalism and democracy in Tunisia

2020
Artikkelen analyserer journalisters kommentering om årsakene til og implikasjonene av terrorangrepet ved Bardo-museet i Tunisia i 2015. Den diskuterer ...
Publication : ARTIKKEL

Elite Survival and the Arab Spring: The Cases of Tunisia and Egypt

2019
The article compares the survival of old regime elites in Tunisia and Egypt after the 2011 uprisings and analyses its enabling factors. Although democracy ...

Prosjektleder

Temaer
Midtøsten og Nord-Afrika  Konflikt  Styring
Deltakere

Sara Merabti Elgvin

Tidligere ansatt

Eksterne

Jacob, Høigilt, PRIO
Katrin, Voltmer, University of Leeds

Arrangementer