Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse (THREAT-DEFUSER)

2020 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
THREAT-DEFUSER kobler sammen metoder fra statsvitenskap, lingvistikk og medievitenskap for å skape en ny tverrfaglig tilnærming til hybrid krigføring. Hovedmålet er langsiktig strategisk kompetanse på hybrid krigføring i norske og russiske medier, som setter borgere, policy-makers og akademikere i stand til å gjenkjenne og begrense opptrapping av radikalisering.

Prosjektet vil frembringe forskning på desinformasjon som spres ved hjelp av teknologi og hvilken rolle slik desinformasjon spiller i geopolitikken. Dette vil i sin tur skape samfunn som er mer motstandsdyktige mot hybrid krigføring. Prosjektet tar for seg tre språk (nord-samisk, norsk og russisk), og benytter kvantitativ språkanalyse og kvalitative metoder for å vurdere mediepraksis med formål om å triangulere data og komme frem til ny kunnskap. Det vil også styrke det norske forskningsmiljøet ved å bygge et nettverk dedikert til analyse av hybrid krigføring, som vil inkludere både forskere som er tidlig i karriereløpet og mer erfarne forskere.

  • For mer informasjon, se engelsk versjon av denne siden, eller besøk prosjektets hovedside her.
  • Prosjektleder for hele prosjekter er Laura Janda (UiT). 

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Forsvar  NATO  Russland og Eurasia  Norden  Cyber
Eksterne

Laura A. Janda, UiT (PI)
Radovan Bast, UiT 
Gunhild Hoogensen Gjørv, UiT 
Tore Nesset, UiT 
Holger Pötzsch, UiT
Andrei Rogatchevski, UiT 
Trond Trosterud, UiT 
Vladimír Benko, Slovak Academy of Sciences 
Václav Cvrček, Charles University 
Masako Fidler, Brown University 
Josef Šlerka, Charles University