Russisk strategisk kommunikasjon og politiske ambisjoner overfor Europa (RUSSTRAT)

2017 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet undersøker russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa.

I et samfunn med økende medietetthet virker kommunikasjon å bli stadig viktigere i internasjonal politikk.

På bakgrunn av en slik forståelse vil dette prosjektet undersøke russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa. Formålet er å forstå russiske politiske ambisjoner overfor Europa, men også mer spesifikt hvordan disse konkret forsøkes nådd (dels) gjennom kommunikasjon og språklig praksis.

Finansieringskilde

Forsvarsdepartementet

Program

Tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning