Hopp til innhold
NUPI skole

Masteremne: China - Features of a New Geopolitical Power

Dette vårsemesteret ble Geopols første MA-kurs, “China - Features of a New Geopolitical Power”, holdt ved Universitetet i Oslo (UiO).
Domus Media på Karl Johans Gate
Foto: UiO / Anders Lien

Kurset arrangeres av en av senterets partnerinstitusjoner, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) og er tilgjengelig årlig for alle studenter ved universitetet som er interessert i nye og forskningsbaserte perspektiver på Kina i den moderne verden. Flere forskere fra deltakende institusjoner hos Senteret for geopolitikk underviser i kurset, som koordineres av Anna Ahlers ved IKOS. Med deres varierende bakgrunner bidrar denne gruppen lærere med en rekke forskjellige, både klassiske og innovative, tilnærminger til geopolitikk og rikelig med empirisk innsikt innenfor emnet. 

Dette første semesteret var det 20 påmeldte studenter, hvorav de fleste kom fra statsvitenskap og Kinastudier, samt historie og vitenskap- og teknologistudier. Kurset har på ukesbasis inkludert temaer som Kinas utviklende utenriksforbindelser, militær opprustning og territoriell makt, konfliktområder i Øst-Asia, Kinas globale vitenskapelige og teknologiske innflytelse, infrastrukturell makt langs belte- og veginitiativet og utover, Kinas globale mobilitet og migrasjon, og en vurdering av Kinas myke makt. Kurset vil videreutvikles de neste årene, og kontinuerlig inkorporere innsikt fra Geopols pågående prosjekter. Mer informasjon om kurset kan finnes her: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KIN4350/

Temaer

  • Asia