Special Adviser to the Head of the African Union Peace Support Operations Division (AU Adviser)

2013 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: RAF-11/0081
Forskningsprosjekt
På forespørsel fra den Afrikanske Union arbeidet Cedric de Coning som spesialrådgiver for sjefen for fredsstøtteavdelingen i kommisjonen for den Afrikanske Union. Dette innebærer rådgivning angående de multidimensjonale og doktrinære aspektene, særlig sivildimensjonen, i AU's fredsstøtteoperasjoner.

Etter konsultasjon med PSOD og MFA, har NUPI utpekt Cedric de Coning som spesialrådgiver for AU. Rådgiveren har jobbet tett som støtte til den overodnede i PSOD i løpet av perioden. Støtten består i samtaler, via telefon, e-mail og personlig, gjennom perioden der sjefen for PSOD ønsker råd om diverse saker relatert til AU fredsoperasjoner, den afrikanske beredskapsstyrken og spesielt sivildimensjonen av fredsoperasjoner. I noen tilfeller blir rådgiver bedt om å lage et utkast eller kommentere spesifikke dokumenter, eller følge opp annet personale i PSOD for spesifikke saker. For eksempel, i februar 2015 var de Coning en bidragsyter for kommisjonen for den Afrikanske Unions kommisjonsrapport til Fred- og Sikkerhetsrådet.

Finansieringskilde

Norwegian Ministry of Foreign Affairs