The state, globalization and industrial development in India: the political economy of regulation and deregulation (INDEVIND)

2013 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: 225825
Forskningsprosjekt
Prosjektet skal studere statens rolle i den industrielle utviklingen i India.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

NORGLOBAL/INDNOR

Publikasjoner

Prosjektleder

Temaer
Styring  Internasjonal økonomi  Asia  Utviklingspolitikk
Deltakere

Jens Chr. Andvig

Forsker I emeritus

Eksterne

Surajit Mazumdar Chirashree Dasgupta Ambedkar University Delhi Delhi India