Bastionforsvaret og Russlands militærmakt, Et utdatert trusselbilde?

Policy brief
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Russland og Eurasia
Written by

Ina Holst-Pedersen Kvam

Tidligere ansatt (bistilling)

Summary:

Russlands potensielle etablering av Bastionforsvaret er forankret i inneværende langtidsplan (LTP) som Forsvarets dimensjonerende scenario for en eventuell stormaktskonflikt. Kombinasjonen av våpenteknologisk utvikling og den russiske militærmaktens vesentlige reduksjon siden konseptet ble utviklet har imidlertid medført en manglende evne, og tilsynelatende vilje, til å implementere og opprettholde dets omfattende forsvarssoner. En diskusjon om Bastionforsvarets fortsatte relevans for norsk forsvars- og strukturplanlegging er dermed på overtid.