Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Bastionforsvaret og Russlands militærmakt, Et utdatert trusselbilde?

Skrevet av

Ina Holst-Pedersen Kvam
Tidligere ansatt (bistilling)

Red.

Sammendrag:

Russlands potensielle etablering av Bastionforsvaret er forankret i inneværende langtidsplan (LTP) som Forsvarets dimensjonerende scenario for en eventuell stormaktskonflikt. Kombinasjonen av våpenteknologisk utvikling og den russiske militærmaktens vesentlige reduksjon siden konseptet ble utviklet har imidlertid medført en manglende evne, og tilsynelatende vilje, til å implementere og opprettholde dets omfattende forsvarssoner. En diskusjon om Bastionforsvarets fortsatte relevans for norsk forsvars- og strukturplanlegging er dermed på overtid.
  • Published year: 2021
  • Publisher: NUPI
  • Page count: 4
  • Language: Norwegian

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Russland og Eurasia

Skrevet av

Ina Holst-Pedersen Kvam
Tidligere ansatt (bistilling)