Blame it on Russia? The danger of geopolitical takes on Georgia’s far right

Populærvitenskapelig artikkel
071517-5_large.jpg
Summary:

Artikkelen argumenterer at å fremstille Georgias ytre høyre som en enhetlig pro-russisk aktør tåkelegger komplekse lokale problemer.