Bra med bombefly

Feature article
Summary:

Både politikere og forskere har uttrykt bekymring knyttet til deployeringen av amerikanske B1 bombefly på Ørlandet og til alliert aktivitet i våre områder mer generelt. Det er imidlertid dessverre en del synsing og upresisheter i kritikken, noe som er synd gitt hvor viktig sikkerhet er for oss alle.

  • Published year: 2021
  • Page count: 1
  • Language: Norwegian
  • Journal: VG
  • URL 1: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/VqjzbV/bra-med-bombefly
  • URL 3: