China in the Sustainable Development Agenda: Key Institutions for International Engagement

Rapport
Summary:

Kina har et stort og ekspanderende nettverk av aktører som jobber med bærekraftsmålene og relaterte aktiviteter. Denne rapporten kartlegger de fremste kinesiske aktørene og institusjonene, med hovedvekt på internasjonalt rettet aktivitet.