China's Realism in the Middle East

Academic article
Themes
Sikkerhetspolitikk
Written by

Henrik Stålhane Hiim

Tidligere ansatt

Summary:

Samtidig som USA forsøker å redusere sitt nærvær i Midtøsten er Kinas engasjement i regionen på frammarsj. Kommer Kina til å etablere er betydelig militært nærvær, skape allianser og på sikt forsøke å erstatte USA som regional hegemon i Midtøsten?
I denne artikkelen tar Henrik Stålhane Hiim og Stig Stenslie til orde for at det er liten grunn til å forvente noen stor endring i Kinas Midtøsten-strategi. Kina kommer til å forsøke å styrke sin innflytelse, men på en mer forsiktig og tilbaketrukket måte enn USA. Kina vil videre forsøke å bevare fleksibilitet i sitt valg av partnere, og ønsker å bevare gode relasjoner til alle de viktige aktørene i regionen. I motsetning til USA er Kinas politikk realpolitisk og interesse-orientert, og ikke basert på ideologi og verdier.