Climate change and violent conflict in Mali

Kronikk
Climate-change-and-violent-conflict-in-Mali_large.png
Themes
Afrika  Konflikt
Written by

Anab Ovidie Grand

Tidligere ansatt

Summary:

Siden mai 2020 har voldelig konflikt drept 2070 mennesker i Mali. Usikkerhet har tvangsflyttet mer enn 300 000 mennesker, hvorav 56 prosent er kvinner. Drivkreftene for Malis flere konflikter er ikke uvanlige. Meningsfylt dialog om fattigdom, marginalisering, begrensede levebrødsmuligheter, svak styring, politisk ustabilitet og mer kan åpne dører for å delta i samfunnets militser og væpnede grupper som opererer i landet.

  • Published year: 2021
  • Page count: 2
  • Language: Engelsk
  • Journal: ACCORD Covid-19 In-Depth Analysis
  • URL 1: https://www.accord.org.za/analysis/climate-change-and-violent-conflict-in-mali/
  • URL 3: