Conventional Counterforce Dilemmas: South Korea's Deterrence Strategy and Stability on the Korean Peninsula

Academic article
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Asia
Written by

Henrik Stålhane Hiim

Tidligere ansatt

Summary:

Som svar på Nord-Koreas atomvåpenprogram har Sør-Korea i det stille utviklet en konvensjonell avskrekkingsstrategi. Denne strategien er unik: Ingen stater har tidligere forsøkt å avskrekke en kjernefysisk mostander utelukkende med konvensjonelle våpen. Hvorfor har Sør-Korea utviklet denne strategien og hvilken innvirkning vil den ha på den strategisk stabiliteten på den koreanske halvøya? Vi hevder Sør-Koreas strategi bør forstås som både en kort- og langsiktig garderingsstrategi. Strategiens avskrekkende effekt, selv om den er usikker, kan sikre Sør-Korea på kort sikt dersom USA trekker seg fra sine allianseforspliktelser. På lang sikt styrker evner som avanserte ballistiske missiler og kryssermissiler Sør-Koreas evne til å utvikle atomvåpen. Samtidig framhever vi at strategien kan ha flere negative konsekvenser, og lede til både et våpenkappløp og øke faren for bruk av kjernevåpen i en krise. Vi påpeker videre at Sør-Koreas strategi og Nord-Koreas respons fører til at bilateralt nedrustningsarbeid mellom Nord-Korea og USA neppe vil lykkes. I tillegg til å løse problemer knyttet til Nord-Koreas kjernevåpenprogram, må en framtidig nedrustningsavtale ta høyde for det voksende gapet i den konvensjonelle styrkebalansen på den koreanske halvøya.