COVID-19 in Latin America: Challenges, responses, and consequences

Rapport
Themes
Sør- og Mellom-Amerika  Pandemier
Written by

Peder Østebø

Tidligere ansatt

Summary:

Latin-Amerika er frå midten av mai rekna for å vere eit nytt episenter for COVID-19 av WHO. Sjølv om dei fleste landa var tidleg ute med omfattande smittevernstiltak er det venta at COVID-19 vil ha stor og langvarig effekt i ein region som allereie var prega av økonomiske vanskar og politisk ustabilitet før utbrotet. Økonomiske framskrivingar tyder på at latinamerikanske økonomiar vil bli svært skadelidande av nedgangen på verdsmarknaden. Drastiske smittevernstiltak fører òg med seg grunnleggande spørsmål om legitimitet og forhold mellom stat og innbyggar. I nokre land har viktige demokratiske prosessar stoppa opp. I Brasil har nasjonale myndigheiter si handsaming av krisa blitt ein medverkande faktor til ei pågåande politisk krise. Eit geopolitisk vakuum kan gi Kina høve til å styrke posisjonen sin i regionen.

  • Published year: 2020
  • Full version:
  • Publisher: Norwegian Institute of International Affairs
  • Page count: 7
  • Language: English
  • Journal: NUPI Covid-19 Brief