Covid-19 og globalisering: Et fattigdomsperspektiv på turisme og inntektsoverføring fra migranter

Rapport
Summary:

• Reduserte inntektsoverføringer og fall i turisme vil ha effekter for de norske hovedsamarbeidslandene.

• Effektene er store og vil trolig vare en tid (flere år).

• Bortfall av turisme kan i disse landene ramme 9 millioner direkte, og 23 millioner i et bredere perspektiv.

• Fall i inntektsoverføringer kan ha store negative effekter, og er spesielt viktig for Nepal, Ghana, Myanmar og Uganda.

• Økonomiske tiltak i OECD-landene er innrettet slik at de kompenserer arbeidsfolk og små bedrifter for tap som følge av nedstenging av aktivitetene de lever av. Et lignende prinsipp kan legges til grunn for kortsiktig bistand for å avverge at flere faller under fattigdomsgrensen.

  • Published year: 2020
  • Full version:
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 6
  • Language: Norwegian
  • Journal: NUPI Covid-19 Brief