Deepfake - Når ein ikkje lenger kan tru på det ein ser og høyrer

Popular scientific article
Written by

Erik Kursetgjerde

Tidligere ansatt

Summary:

Deepfakes har sprengkrafta til å sørgje for politisk motivert vald, sabotere val og øydelegge diplomatiske relasjonar.

Kronikken er basert på tidlegare HHD-bidrag.

  • Published year: 2021
  • Page count: 2
  • Language: Norwegian, nynorsk
  • URL 1: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0K8jB2/naar-ein-ikkje-lenger-kan-tru-paa-det-ein-ser-og-hoeyrer
  • URL 3: