Differentiated Integration and Europe’s Global Role: A Conceptual Framework

Vitenskapelig artikkel
Eruopean-Foreign-Affairs-Review_large.jpg
Summary:

I en tid med globale utfordringer, økende geopolitiske spenninger og et endret og til dels svekket transatlantisk sikkerhetsfellesskap, er det en forventning om at Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet gjennom å styrke sin globale rolle. Ulike initiativer er nå tatt for å styrke EUs rolle globalt, men vi ser også tendenser til en mer kompleks europeisk styringsmodell. Denne modellen er preget av en kombinasjon av en rekke initiativer tatt både innenfor og utenfor EU, men som alle har til hensikt å styrke Europas globale rolle. Denne innledende artikkelen presenterer et rammeverk for å studere en europeisk rolle som inkluderer initiativer som er tatt både innenfor og utenfor EUs rammeverk, men som alle er nært knyttet sammen og har til hensikt å styrke kontinentets globale rolle. Den viser hvordan Differensiert Integrasjon (DI) kan hjelpe oss til å bedre forstå Europas rolle i en endring og flyktig global kontekst.

  • Published year: 2021
  • Full version:
    EFAR_26_SI01.pdf (95,9 kB)
  • Page count: 14
  • Language: Engelsk
  • Volume: 26
  • Journal: European Foreign Affairs Review