Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Disaster Management in a Crisis State: Dealing With the Corona Crisis in Zimbabwe

Sammendrag:

Denne artikkelen diskuterer hvordan Zimbabwe har håndtert korona-pandemien. Først beskrives utviklingen av pandemien i landet og myndighetenes respons på den. Deretter diskuterer jeg hvordan responsen på krisen er formet av statens og regimets karakter, med fokus på statens kapasitet og legitimitet. Til slutt diskuterer jeg mulige politiske konsekvenser av pandemien.
  • Published year: 2020
  • Page count: 7
  • Language: English
  • Volume: 1
  • Journal: COVID-19 Brief

Temaer

  • Afrika
  • Sårbare stater
  • Pandemier
  • Styring