Disaster Management in a Crisis State: Dealing With the Corona Crisis in Zimbabwe

Rapport
Summary:

Denne artikkelen diskuterer hvordan Zimbabwe har håndtert korona-pandemien. Først beskrives utviklingen av pandemien i landet og myndighetenes respons på den. Deretter diskuterer jeg hvordan responsen på krisen er formet av statens og regimets karakter, med fokus på statens kapasitet og legitimitet. Til slutt diskuterer jeg mulige politiske konsekvenser av pandemien.