Hopp til innhold
NUPI skole

Energy, Climate Change and Security: The Russian Strategic Conundrum

Energy, Climate Change and Security: The Russian Strategic Conundrum

Sammendrag:

Globale og regionale energimarkeder påvirkes i økende grad av klimapolitikk, med mulige alvorlige implikasjoner for store produsenter og eksportører av fossilt brensel – inkludert Russland, som planlegger ytterligere økninger. Denne artikkelen undersøker utviklingen i russisk offisiell tenkning omkring klimaendringer som en strategisk faktor i politikkutforming slik den kommer til uttrykk i nøkkeldokumenter om sikkerhet og i strategiske uttalelser fra presidentene Putin og Medvedev (2000–2020). Settet med strategiske uttalelser som er undersøkt i denne artikkelen viser overraskende lite oppmerksomhet til denne viktige saken.

Temaer

  • Russland og Eurasia
  • Klima
  • Energi