Frihet og sikkerhet

KRONIKK
Themes
Sikkerhetspolitikk
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

  • Published year: 2013
  • Language: Norsk, bokmål
  • Journal: Dagbladet