Funding flows for climate change research on Africa: Where do they come from and where do they go?

Vitenskapelig artikkel
Funding-flows-for-climate-change-research-on-Africa_large.jpg
Themes
Klima  Energi  Internasjonal økonomi  Internasjonale investeringer  Utviklingspolitikk  Sårbare stater  Internasjonale organisasjoner  Afrika
Written by

Haakon Fossum Sagbakken

Tidligere ansatt

Galina Kolodzinskaia

Tidligere ansatt

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Summary:

Afrikanske land har kun forårsaket en svært liten del av globale drivhusgassutslipp, men kommer til å bli rammet hardere av konsekvensene av klimaendring enn andre deler av verden. Denne ubalansen er et av flere etiske problemer knyttet til klimaendring og aktualiserer spørsmål om hvem som skal skaffe midler til klimaforskning på Afrika samt hvem og hvilke temaer de skal gå til. Denne artikkelen analyserer en database med forskningsbevilgninger fra 521 organisasjoner rundt omkring i verden verdt totalt 1.51 billioner USD fra perioden 1990-2020.

  • Published year: 2021
  • Full version:
  • DOI: https://doi.org/10.1080/17565529.2021.1976609
  • Page count: 20
  • Language: Engelsk
  • Journal: Climate and Development
  • URL 1: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17565529.2021.1976609
  • URL 2: https://www.researchgate.net/publication/354833596
  • URL 3: