Georgia’s Europeanization challenged from within: Domestic foreign policy discourses and increasing polarization

Rapport
Screenshot2021-08-16at14.50.06_large.png
Summary:

Georgias utenrikspolitikk, spesielt implementeringen av internasjonale avtaler, kan best forstås i kontekst av en innenlandsk strid mellom ulike utenrikspolitiske synspunkter.