Gruppepress – fungerer det?

Leder
Gruppepress_Dagsavisen_large.png
Themes
Sikkerhetspolitikk  NATO  Utenrikspolitikk
Written by

Espen Mathy

Tidligere ansatt

Summary:

Kan Norge, gjennom tilslutning til Traktaten om forbud mot kjernevåpen, bidra til et effektivt gruppepress? Vil norsk tilslutning føre til at en bølge av europeiske land, NATO-land eller til og med atommaktene selv slutter seg til? Espen Mathy argumenterer for at gruppepress eller normpress mellom land kan påvirke andre land til å slutte seg til Traktaten om forbud mot kjernevåpen. Dette funnet gjelder likevel bare i de tilfellene hvor slik tilslutning ikke medfører noen stor sikkerhetspolitisk kostnad for landet.

  • Published year: 2019
  • Page count: 1
  • Language: Norsk
  • Journal: Dagsavisen
  • URL 1: https://www.dagsavisen.no/debatt/2019/09/22/gruppepress-fungerer-det/
  • URL 3: