Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Gruppepress – fungerer det?

Skrevet av

Espen Mathy
Tidligere ansatt

Red.

Gruppepress_Dagsavisen_large.png

Sammendrag:

Kan Norge, gjennom tilslutning til Traktaten om forbud mot kjernevåpen, bidra til et effektivt gruppepress? Vil norsk tilslutning føre til at en bølge av europeiske land, NATO-land eller til og med atommaktene selv slutter seg til? Espen Mathy argumenterer for at gruppepress eller normpress mellom land kan påvirke andre land til å slutte seg til Traktaten om forbud mot kjernevåpen. Dette funnet gjelder likevel bare i de tilfellene hvor slik tilslutning ikke medfører noen stor sikkerhetspolitisk kostnad for landet.
 • Published year: 2019
 • Page count: 1
 • Language: Norsk
 • Journal: Dagsavisen
 • URL 1: https://www.dagsavisen.no/debatt/2019/09/22/gruppepress-fungerer-det/
 • URL 3:

Temaer

 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk

Skrevet av

Espen Mathy
Tidligere ansatt