Handelen med medisinske varer og Covid-19

Rapport
Summary:

Koronaepidemien har synliggjort sårbarhet for medisiner og medisinsk utstyr. Skaper globalisering større eller mindre sårbarhet?
- Flertallet av verdens land importerer sin medisin, og bare 18 land er netto eksportører.
- Eksporten er dominert av Vest-Europa, med Kina og India et stykke ned på listen.
- Globalisering har ført til spredning av risiko for medisinske varer med flere leverandørland og mindre konsentrasjon av eksporten. En hovedgrunn er økt eksport fra små land i Europa.
- På mer detaljert varenivå er bildet mer blandet, med økt konsentrasjon i en del tilfeller.
- Eksportrestriksjoner bidrar til markedskollaps og økte priser, som særlig rammer fattige land som importerer alt de trenger.
- For Norge er europeisk samarbeid viktig for medisinsk beredskap.

  • Published year: 2020
  • Full version:
  • Publisher: Norsk utenrikspolitisk institutt
  • Page count: 6
  • Language: Norwegian
  • Journal: Covid-19 brief