Huawei, 5G and Security: Technological Limitations and Political Responses

Vitenskapelig artikkel
Development-and-change_large.jpg
Themes
Cyber  Sikkerhetspolitikk  Asia  Internasjonale investeringer  Europa  Nord-Amerika
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Summary:

Hvordan ble kinesiske 5G telekom-leverandører, slik som Huawei, et sikkerhetsproblem i USA og Europa? Skyldtes det teknologiske utfordringer eller geopolitisk rivalisering? Og hvordan har den europeiske tilnærmingen til dette skilt seg fra USAs?
Artikkelen belyser disse spørsmålene gjennom en interdisiplinær tilnærming og sikkerhetiserings-teori. Artikkelen argumenterer at den amerikanske makro-sikkerhetiseringen av Kina delvis feilet i Europa, mens nisje-sikkerhetiseringen av 5G var mer vellykket.