Hva er en emerging power?: Noen konseptuelle betraktninger rundt fremvoksende (stor)makter

ARTIKKEL
  • Published year: 2014
  • Language: Norsk
  • Pages: 147 - 156
  • Volume: 72
  • Booklet: 1
  • Journal: Internasjonal Politikk