Hva får folk til å flytte på seg? Noen bemerkninger om polsk migrasjon til Norge

Book title: Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii

Del av bok/rapport
  • Published year: 2011
  • Page count: 151
  • Language: Polsk
  • Pages: 103 - 114