Hva skal vi med Hæren?

KRONIKK
Themes
Sikkerhetspolitikk  Forsvar  NATO
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

  • Published year: 2016
  • Language: Norsk, bokmål
  • Pages: 58 - 58
  • Booklet: 3
  • Journal: Norges Forsvar