Hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer står Norge overfor? Russland som trussel mot Norge

Academic lecture
Summary:

Russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden Putin kom til makten, med vekt på forholdet til vesten. Tilløp til en ny kald krig i nordområdene og hvilke utfordringer dette representerer for norsk sikkerhet.

  • Language: Norwegian
  • Place: Oslo
  • Event type: Guest lecture
  • Event name: Høyres Elitekurs
  • Event date: 29. jun. 2020