Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

Ny tekst skal være: Julie Wilhelmsen (54) er Forsker 1 ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk innenriks- og utenrikspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. 

De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall og Russlands endrede forhold til Vesten er sentrale temaer i Wilhelmsens forskning. Wilhelmsen var i 2012-2016 medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk og er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk. Hun mottok Skjervheimprisen i 2020 og Klassekampens Neshornpris i 2022 for sitt bidrag til den utenrikspolitiske debatten. Fritt Ords pris 2023 - Fritt Ord ble tildelt Wilhelmsen ‘for å ha vist betydningen av ytringsmot og utøving av akademisk ytringsfrihet i praksis’. I 2014-2015 var Wilhelmsen medlem av regjeringens ekspertgruppe for forsvaret av Norge. Fra 2019 til 2021 var hun en av ekspertene i Cooperative Security Initiative (CSI), som ble initiert for å skape nye ideer og oppmerksomhet rundt sikkerhetssamarbeid og multilateralisme gjennom OSSE.


Utdanning

2022- Leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

2022- Forsker med professorkompetanse

2014 PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1999 Statsvitenskap hovedfag, UiO; Hovedoppgave: Konflikt i Den Russiske føderasjon

1996 Mastergrad i Russisk og Post-sovietiske studier, London School of Economics and Political Science

1995 Mellomfag i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1994 Mellomfag i russisk, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2014- Seniorforsker, NUPI

2003-2014 Forsker ved Avdeling for Russlandsstudier, NUPI

2002-2003 Russlandsforsker og prosjektleder ved Forsvarets forskningsinstitutt

1999-2001 Førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler