false = not relative url Julie Wilhelmsen | NUPI

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier.

De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall har vært sentrale tema i Wilhelmsens forskning. Wilhelmsen er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk og var i 2012-2016 medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. I 2014-2015 var hun medlem av regjeringens Ekspertgruppe for forsvaret av Norge. Fra 2019 til 2021 er hun en av ekspertene i Cooperative Security Initiative (CSI). CSI er et initiativ som skal skape nye ideer og oppmerksomhet rundt sikkerhetssamarbeid og multilateralisme gjennom OSSE, med mål om å bygge et tryggere Europa.


UTDANNING:

2014 PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1999 Statsvitenskap hovedfag, UiO; Hovedoppgave: Konflikt i Den Russiske føderasjon

1996 Mastergrad i Russisk og Post-sovietiske studier, London School of Economics and Political Science

1995 Mellomfag i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1994 Mellomfag i russisk, Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING:

2014 -           Seniorforsker, NUPI

2003 - 2014 Forsker ved Avdeling for Russlandsstudier, NUPI

2002 - 2003 Russlandsforsker og prosjektleder ved Forsvarets forskningsinstitutt

1999 - 2001 Førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler