Improving nuclear strategic stability through a responsibility-based approach

Rapport
Summary:

Denne korte artikkelen samler flere kritiske elementer og viktige prinsipper i atomvåpenpolitikk. Det er et presserende behov for å finne mekanismer som kan bidra til å vri verdens kjernefysiske stater fra et stadig farligere spor til å gjenoppta diskusjoner om delte sikkerhetsinteresser. Et viktig bidrag ville være for statene å enes om en globalt delt definisjon av kjernefysisk strategisk stabilitet som tar hensyn til verdens kompleksitet i dag. En anerkjennelse av den foreslåtte ansvarskoden vil fremme en ansvarsbasert tilnærming.